Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door PREGO SHOP

Contacteer ons op:

Adres: Chaussée de Bruxelles, 135A - 1310 La Hulpe

E-mailadres van de vertegenwoordiger voor de gegevensbescherming: info@prego.be

 

Waartoe gebruiken we uw persoonsgegevens en wat is de wettelijke basis van deze gegevensverwerking?

PREGO SHOP kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Om u van verschillende informatie te voorzien of om u bepaalde diensten te verlenen (het versturen van nieuwsbrieven, white papers, gepersonaliseerde aanbiedingen, prijsvragen, promotie-aanbiedingen)

 

De ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard door PREGO SHOP. Het is echter ook waarschijnlijk dat ze alleen op ons verzoek aan onze werknemers of aan leveranciers worden gecommuniceerd, op verzoek van ons, volgens onze instructies en behalve voor ander gebruik.

 

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Persoonsgegevens kunnen alleen buiten de Europese Unie worden doorgegeven aan landen die een gegevensbeschermingsbeleid aanvragen dat overeenkomt met het geldende beleid binnen de Europese Unie.

De duur van opslag en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de doelstellingen te bereiken. Zodra de doelstellingen zijn bereikt, worden ze verwijderd of anoniem gemaakt.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens

 

PREGO SHOP heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die u ons verschaft, te beschermen tegen elke niet-geautoriseerde toegang of elk niet-geautoriseerd gebruik. Uw persoonsgegevens worden op een vertrouwelijke manier verwerkt en enkel door de mensen die nodig zijn om het vereiste doel te bereiken.

Merk echter op dat geen enkele gegevensoverdracht via het internet 100% veilig is en dat alle online gedeelde informatie mogelijk onderschept en gebruikt kan worden door personen anders dan de beoogde ontvanger.

PREGO SHOP zal elke eventuele schending van persoonsgegevens doorgeven aan de Gegevensbeschermingsautoriteit conform de AVG.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 in België van kracht werd, bepaalt dat u bij het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde bepaalde rechten heeft:

  • Recht op verwijdering van uw gegevens
  • Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens
  • Recht op toegang tot uw gegevens
  • Recht op rectificatie van uw gegevens
  • Recht op bezwaar